Anvendelsesområder

Mennesket er en helhet.
Når vi har et problem innen et område, enten fysisk eller psykisk, blir hele livet påvirket.

Redsel kan f.eks. føre til endring i mentale holdninger eller stress, som igjen kan føre til ulike fysiske problemer. Hvis det får pågå over lang tid, kan det bli kronisk. Kureres den opprinnelige frykten. lettes også de symptomene som er utviklet på grunn av dem.

Energiterapiene som omtales på disse sidene, viser, i de fleste tilfeller, raske resultater.

Prinsippet bak Theta Healing, Assemblage Point terapi, EFT og TAT, virker effektivt innenfor en rekke problemområder:

  • Endre adferds- eller tankemønstre.
  • Konfliktløsing.
  • Allergiplager.
  • Frigjøring fra avhengihetsforhold (f.eks. røyking, søtsaker, etc.).
  • Frigjøring fra usikkerhet, frykt, fobier, nedstemthet, etc.
  • Vektreduksjon.
  • Smertelindring.
  • Forandring av negativt selvbilde.
  • Lindring eller forbedring av en rekke fysiske plager.
  • Å kunne prestere vårt beste innen et område (se Maksimal Ytelse).

Kjernen i vårt problem er sannsynligvis skapt en gang i fortiden, og finnes oftest i underbevisstheten. Derfor kan vi ofte kjempe så mye vi vil, uten at målet nås. Vi kjemper mot noe vi ikke vet hva er.

Barn reagerer spesielt raskt på disse energiterapiene.

Jeg har personlig prøvd dem på mye, og blir stadig overrasket over effekten og bredden av anvendelsesområdene for disse metodene.