Assemblage Point Terapi

Det er påvist at mennesker har et energifelt rundt seg. Energifeltet har et sentrum som kalles Assemblage Point, (kan oversettes til samlingspunkt).

Assemblage Point og dets plassering påvirker alle kroppens funksjoner, vår adferd, og våre følelser og oppfatninger. Nesten alle kan få godt utbytte av en flytting av Assemblage Point.

Ved fødselen er Assemblage Point ved navlen. Deretter beveger det seg langsomt oppover etterhvert som vi gjør oss erfaringer og opplevelser i løpet av oppveksten. Til slutt finner det sin plass et sted i brystkassen.

Den optimale plasseringen for punktet er midt i brystkassen. De svært få menneskene som faktisk har sitt Assemblage Point her, opplever success, god helse, og harmoni i livet.

Vanskeligheter, ulykker eller ugunstige forhold får punktet til å bevege seg ut av sin optimale posisjon. Det påvirker ikke bare vår oppfattelse av omverdenen og oss selv, men også helsetilstanden.

Assemblage Point kan beveges til optimal posisjon manuelt. Forandringer kan vise seg umiddelbart, eller i løpet av noen dager. Behandlingen har oftest en langvarig effekt.

Assemblage Point terapi har en kraftig og gunstig virkning, ikke bare på psyken, men også på flere kroniske sykdomer. Min personlige erfaring med det var å få en følelse av å komme tilbake til meg selv, med mer raushet ovenfor omgivelsene mine.

Denne behandlingsformen er ny i Norge. Velkommen til å prøve den.

En utdypende forklaring om Assemblage Point på engelsk kan leses her: assemblagepointshift.com

Merk: Disse Energiterapiene er ikke erstatning for offentlig godkjent medisinsk hjelp. Ved sykdom bør lege kontaktes.