Barn og Ungdom

Det er relativt enkelt å endre tanke- og adferdsmønstre hos de fleste barn som sliter sosialt, eller opplever mange prestasjonskrav både i, og utenfor, skolen, idrettsbanen, osv.
Ofte oppstår vanskelighetene på grunn av mistolkete situasjoner eller hendelser. Det handler om å bli akseptert, og hva de tror de må til for å bli akseptert. Når negative opplevelser gjentas flere ganger blir de plantet på et nivå som er dypere enn bevisste tanker. De kan fort miste kontakt med seg selv, og sine primære behov for ro og aksept.
Derfor er det ikke alltid virkningsfullt med en logisk forklaring som løsning på en problemsituasjon.
Jeg finner det å jobbe med barn spesielt tilfredsstillende. Kun få ord trenges å brukes, og barn er svært mottakelige for de enkle teknikkene jeg bruker. Teknikkene brukes for å fjerne, eller dempe, de negative beskjedene som er lagret i underbevisstheten, endre selvbilde, og skape nye holdninger.
Teknikkene også kan tilpasses de yngste barna. Da er det mor eller far som hjelper til med å supplere informasjon.

Noen eksempler på områder barn i ulike aldre kan få effektiv hjelp:

  • Lærevansker
  • Dysleksi
  • Dårlig selvtillit
  • Sosiale vanskeligheter
  • Sjenanse
  • Sinne
  • Traumatiske opplevelser
  • Utestengning av verden

Energiterapiene kan hjelpe barn direkte, uten nødvendigvis å definere eller snakke mye om problemene.

Min erfaring er at barn ofte setter pris på selvhjelpsteknikkene de lærer i prosessen. Teknikkene kan brukes på et vidt spekter av områder.

Velkommen til å kontakte meg hvis du vil vite mer.