EFT og TAT

EFT: (Emotional Freedom Techniques)

EFT er en banebrytende metode for å forandre følelsesmessige og mentale problemer meget raskt.

Mennesker er en helhet – våre tanker, følelser og fysiske tilstand påvirker hverandre. F.eks. kan man ha en tendens til å få hodepine eller vondt i magen i bestemte situasjoner. Det finnes ingen logisk forklaring på dette.

Grunnlaget for mange holdninger og måten vi relaterer til omgivelsene på, blir lagt i oppveksten, på et tidspunkt hvor vår forståelsesevne ikke er fullt utviklet. Til og med tilsynelatende små kommentarer eller beskjeder kan ha langvarig påvirkning på vår adferd som voksne. Et sikkert tegn på dette er vedvarende følelser og adferd vi ikke klarer å endre. F.eks. stress, angst, redseler, etc.

EFT kan hele slike tilstander, uten at en nødvendigvis må gjennoppleve negative følelser som var utgangspunkt for problemet.

EFT er en smertefri behandlingsmåte som baseres på samme prinsipp som akupunktur. Behandlingen utføres sittende eller liggende, og innebærer lett stimulering av punkter i ansiktet, øvre brystkasse og hendene.

Linker:

  • www.emofree.com
    En omfattende web side om EFT på engelsk fra opphavsmannen Gary Craig

 

TAT: (Tapas Acupressure Technique)

TAT er utviklet i USA av Tapas Fleming, som tidligere arbeidet som akupunktør. Teknikken er enkel og genial. Hun kaller det selv ”The portal of grace”, hvilket absolutt stemmer overens med min egen erfaring. Med TAT kan man hele dypt inngrodde mønstre, og samtidig få innsikt i bestemte situasjoner, og i seg selv.

Flere av mine klienter har fått stor bedring i forhold til allergier og intoleranser, bearbeidet vanskelige forhold til andre, og igangsatt fysisk bedring med denne enkle metoden.

Utgangspunktet er å jobbe med underbevisstheten mens en holder ”The TAT pose”, hvor klienten holder fingrene på bestemte punkter.

Effekten av TAT merkes raskt og overraskende, akkurat som med EFT. Menneskekroppen har en utrolig evne å lege og hele når omstendighetene legges til rette for det.

Effekten av slike behandlinger er altid et samspill mellom behandleren og klienten; d.v.s. at to behandlere vil få ulike resultater selv om begge følger samme prosedyre.

Besøk Tapas’ webside www.tatlife.com for mer informasjon.