Maksimal Ytelse

Innen hvilket som helst område – eksamner, eller en kreativ, idretts – og arbeidsprestasjon; er vårt prestasjonsnivå påvirket av minst tre aspekter:

  • Det målet vi setter for oss selv
  • Graden av selvtilliten vi har
  • Vår tekniske ferdigheter

De to første aspeketene, og indirekte det tredje aspektet, kan påvirkes i betydelig grad med Assemblage Point terapi, EFT og TAT.

Konkrete resultater vil vise seg innen en til tre konsulatsjoner.

Jeg tilbyr en resultatsgaranti, der resultatene er målbare, etter vi har blitt enig om målet.

Det målet vi setter for oss selv:

Våre forventninger til oss selv kan være altfor lave eller urealistisk høye. Hvis de er for høye er det lett å miste mot og lyst. I begge tilfeller, er terskelen definert av våre tidligere erfaringer, og det vi tror vi kan eller må greie. Og det vi tror vi kan greie er veldig ofte betinget av meldinger vi har fått fra omgivelsene, spesielt under oppveksten.

Graden av selvtillit:

Dette er igjen preget av våre tidligere erfaringer, og det er et direkte resultat av det første punktet.

Våre tekniske ferdigheter:

Det er mange som har utviklet de tekniske ferdigheter som trengs for å nå målet, men oppdager at de ikke kan ta i bruk disse ferdighetene når det virkelig gjelder. Det er ofte et resultat av de to første punktene som er nevnt ovenfor. På den annen side er vi kanskje ikke motivert nok til å tilegne oss de tekniske ferdighetene, vi ikke kan se for oss at vi klarer å nyttegjøre oss dem.

Jeg er villig til å gi en resultatsgaranti innen Maksimal Ytelse, for å nå bestemte mål der det er mulig å registrere forandringer. Det er ingen begrensinger for anvendelsesområdene i forhold til Maksimal Ytelse. Det kan gjelde å øke salgsstatistikk, prestasjon på et instrument, en idrettsprestasjon, en skriveoppgave, osv.