Tai Chi

Bevegelse og Stillhet

Tai Chi er navnet på den tilstand vi er i når vi er samstemt.

Tai Chi bevegelsene bidrar til økt velvære og ledighet i både kropp og sinn. I gamle skrifter er det skrevet at Tai Chi forlenger livet, og gjør sinnet våkent.

”Jeg føler meg mer vel og hel” er en typisk respons etter en gruppetime.

Delta i en Tai Chi gruppe

En Tai Chi gruppe åpner opp for å gi seg selv litt oppmerksomhet: for å puste, la tankene hvile, avspenne kroppen – for så å samle seg igjen. Da blir det lettere for kroppen å rette opp det som er i ubalanse, fornye energien, og inspirere til noe nytt.

En gruppetime skal være et fristed. Det er en time uten behov for prestasjon. Det er en time for å pleie seg selv, uansett hvilken tilstand man er i.

Bevegelsene

I utgangspunktet lærer man ingen faste former. Man blir kjent med noen bevegelseselementer på liknende måte som man blir kjent med notene i musikk. Her legges grunnlaget for å bevege seg i ulike former, med sin egen naturlige flyt.

Bevegelselementene er lette å lære, og krever ingen spesielle forutsetninger.

Pust

Stress og spenninger bidrar til å hemme pusten, og hemmet pust blir fort en uvane man ikke er bevisst. Hemmet pust begrenser livskvaliteten.

Pusten er et bindeledd mellom kropp og sinn. Ved regelmessig å rette oppmerksomheten mot pusten, og ved bruk av enkle pusteteknikker, kan man komme nærmere en naturlig måte å puste på.

Lyd

Bevisst bruk av lyd, i likhet med pust, er et effektivt redskap for å redusere, eller fjerne, blokkeringer i kroppen. Teknikkene er enkele og kan læres i løpet av kort tid.

En typisk gruppetime

Gruppen begynner med at vi sitter i en sirkel. Utover det, er to grupper sjelden helt like.

Det som skjer i løpet av en vanlig gruppetime styres hovedsakelig av behovet i gruppen. Timen kan inkludere avspenningsøvelser, pusteteknikker, bevegelse, bruk av lyd, eller bevegelsesdialog.

Mot slutten av timen brukes noen minutter til verbal dialog. Erfaring viser at med indre ro oppstår mer subtile tanker, og det blir skapt en ny dynamikk mellom deltakerne.

Tilnærming til Tai Chi

Jeg har undervist siden 1986, etter jeg var med på å grunnlegge Norsk Tai Chi Chuan Institutt, Norges første Institutt med helårs undervisning.

Det finnes flere Tai Chi skoler – innhold og fokus på hver skole kan variere mye. Jeg har beskrevet min tilnærming til Tai Chi, som er inspirert av Mester Teck Cheng Neo.

I Bevegelse finnes Stillhet

I Stillhet finnes Bevegelse