Theta Healing

Theta healing brukes for å oppnå forandringer i et vidt spekter av tilstander – fysisk, mentalt, og følelsesmessig. Det kan bringe fram glede og transformasjon.

Healeren går raskt og bevisst inni i en Theta tilstand for å koble til skaperkraften. Det er skaperkraften som utfører healingen. Derfor kan forandringer skje i et kvantesprang – det kan utrettes ting som faller utenfor våre logiske, rasjonelle rammer.

Hvordan vi oppfater oss selv og verden er vår realitet. Oppfatningen er bygget opp gjennom vår bakgrunn, og gjennom bestemte beskjeder og følelser vi har fått. Ofte kan fysiske sykdommer utvikle seg bare fordi man tror at det er det eneste måten for å få omsorg, for å unngå en ubehagelig arbeidssituasjon, eller fordi kroppen er utslitt av å strebe etter noe vi tror vi må ha, osv.

Ved å bruke skapekraften i en Theta tilstand, kan vi bl.a. forandre våre perspektiver, hele sår i både kropp og sjel, og få tilgang til følelser vi ikke har opplevd før.

Theta er en av 5 hjernefrekvenser. Det er en lav bølgefrekvens, som man opplever i dypt avspente tilstander, slik som i hypnose eller drøm.

Theta healing ble oppdaget og utviklet av Vianna Stibal, fra USA. Hun har hatt over 40,000 klienter, og nå bruker hun mye av sin tid til å utdanne andre i Theta healing.

Link: www.thetahealing.com.